Van der Pas fysiotherapie heeft voor 2020 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, mits u aanvullend verzekerd bent. Vraag bij uw zorgverzekeraar na, in hoeverre u recht heeft op vergoeding voor fysiotherapie.

Om een fysiotherapeutische afspraak te maken, heeft u geen verwijzing van een arts nodig. 

TARIEVEN 2020

Screening, intake en onderzoek                                                                                                € 42

Fysiotherapie behandeling in de praktijk                                                                             € 32

Fysiotherapie behandeling aan huis                                                                                        € 45

Fysiotherapeutisch verslag aan derden                                                                                 € 35